0868695956

Thủ tục cấp Giấy phép kinh doanh sản xuất phim

Theo quy định của Pháp luật, để thực hiện hoạt động sản xuất phim thì Doanh nghiệp phải thực hiện thủ tục xin cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh sản xuất phim tại Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch. 

Bảo vệ bản quyền phim nước ngoài nhập khẩu về Việt Nam
Thủ tục xin Giấy phép mạng xã hội tại Việt Nam
Dịch vụ xin giấy phép quảng cáo
Thủ tục xin Giấy phép hoạt động ngành in

Nhằm hỗ trợ khách hàng trong thủ tục cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh sản xuất phim, Dichvu3s hướng dẫn Quý khách hàng các điều kiện và thủ tục như sau:

Căn cứ pháp lý

– Luật Điện ảnh 2006

– Luật Điện ảnh sửa đổi 2009

– Nghị định 54/2010/NĐ-CP hướng dẫn Luật điện ảnh 62/2006/QH11 và luật sửa đổi 31/2009/QH12

– Thông tư 11/2011/TT-BVHTTDL Hướng dẫn thực hiện 1 số quy định liên quan đến thủ tục hành chính trong lĩnh vực điện ảnh

Điều kiện kinh doanh sản xuất phim

– Có ngành nghề sản xuất phim trong Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp.

– Doanh nghiệp có vốn pháp định là 200.000.000 đồng (hai trăm triệu đồng), được xác nhận bằng văn bản sau :

+ Quyết định giao vốn của chủ sở hữu đối với doanh nghiệp nhà nước, công ty trách nhiệm hữu hạn nhà nước một hoặc hai thành viên mà chủ sở hữu là một tổ chức;

+ Biên bản góp vốn của các cổ đông sáng lập đối với công ty cổ phần hoặc của các thành viên sáng lập đối với công ty trách nhiệm hữu hạn có từ hai thành viên trở lên;

+ Bản đăng ký vốn đầu tư của chủ sở hữu doanh nghiệp đối với doanh nghiệp tư nhân, công ty hợp danh và đối với công ty trách nhiệm hữu hạn mà chủ sở hữu là cá nhân.

– Đối với số vốn được góp bằng tiền phải có xác nhận của ngân hàng được phép hoạt động tại Việt Nam về số tiền ký quỹ của các thành viên sáng lập. Số tiền ký quỹ phải bằng số vốn góp bằng tiền của các thành viên sáng lập và chỉ được giải tỏa sau khi doanh nghiệp được cấp Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh.

– Đối với số vốn được góp bằng tài sản thì phải có chứng thư của tổ chức có chức năng định giá đang hoạt động tại Việt Nam về kết quả định giá tài sản được đưa vào góp vốn. Chứng thư phải còn hiệu lực tính đến ngày nộp hồ sơ tại cơ quan có thẩm quyền cấp phép.

– Đối với doanh nghiệp đang hoạt động có nhu cầu bổ sung ngành nghề kinh doanh sản xuất phim thì phải có văn bản xác nhận của cơ quan kiểm toán độc lập về số vốn hiện có của doanh nghiệp được đưa vào góp vốn thể hiện trên báo cáo tài chính của doanh nghiệp tại thời điểm gần nhất bảo đảm lớn hơn hoặc bằng mức vốn pháp định là 200.000.000 đồng (Hai trăm triệu đồng).

– Giám Đốc hoặc Tổng Giám Đốc phải có năng lực chuyên môn, kinh nghiệm thực tế trong hoạt động điện ảnh, lý lịch của người được đề nghị làm Giám đốc hoặc Tổng Giám đốc công ty sản xuất phim có xác nhận của cơ quan, tổ chức có thẩm quyền;

Xem thêm Thủ tục thông báo website thương mại điện tử bán hàng

Hồ sơ xin cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh sản xuất phim

– Đơn đề nghị cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh sản xuất phim (Mẫu số 1 ban hành kèm theo Thông tư số 11/2011/TT-BVHTTDL);

– Bản sao chứng thực Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp;

– Văn bản xác nhận vốn pháp định của cơ quan, tổ chức có thẩm quyền;

– Lý lịch của người được đề nghị làm Giám đốc hoặc Tổng Giám đốc doanh nghiệp sản xuất phim có xác nhận của cơ quan, tổ chức có thẩm quyền, gồm:

+ Bản sao chứng thực hộ khẩu thường trú;

+ Bản sao chứng thực CMND;

+ Sơ yếu lý lịch (có xác nhận của địa phương).

Trình tự thực hiện cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh sản xuất phim

– Tổ chức có nhu cầu cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh sản xuất phim nộp trực tiếp hoặc gửi qua đường bưu điện một 01 bộ hồ sơ đến Cục Điện ảnh.

– Cục Điện ảnh cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh sản xuất phim. Trường hợp không cấp Giấy chứng nhận phải trả lời bằng văn bản nêu rõ lý do.

Xem thêm Thủ tục cấp giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử

Phạm vi dịch vụ của Dichvu3s

– Tư vấn và giải đáp mọi thắc mắc của Quý Công ty liên quan đến việc xin cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh sản xuất phim của Quý Công ty;

– Soạn thảo hồ sơ phục vụ việc xin cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh sản xuất phim của Quý Công ty;

– Nộp hồ sơ tại cơ quan cấp phép cho đến khi được cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh sản xuất phim;

– Thay mặt Quý Công ty nhận bản gốc Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh sản xuất phim và bàn giao cho Quý Công ty.

Thủ tục xin quyết định thành lập trường mẫu giáo, trường mầm non, nhà trẻ
Thủ tục cấp giấy phép hoạt động trung tâm ngoại ngữ, tin học
Giấy phép kinh doanh bán lẻ thuốc lá
Cấp giấy phép lao động cho người lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam

Để được cung cấp dịch vụ xin Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh sản xuất phim, Quý khách hàng hãy liên hệ ngay với Dichvu3s qua Hotline 0948 689 869.

Dichvu3s