Người lao động được quyền đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động trong trường hợp nào?

Đơn phương chấm dứt hợp đồng là trường hợp chấm dứt hợp đồng trước thời hạn dựa trên ý chí của một bên chủ thể. Vậy trong những trường hợp nào người lao động được quyền đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động?

Doanh nghiệp dưới 10 lao động được miễn tổ chức hội nghị người lao động
Doanh nghiệp phải tự kiểm tra việc thực hiện pháp luật lao động
Giảm giá khám bệnh cho bệnh nhân không có BHYT
Cấp giấy phép cho nhà thầu nước ngoài

Bài viết sau đây Dichvu3s xin cung cấp một số thông tin về quyền đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động của người lao động.

⇒ Cơ sở pháp lý ⇐

– Bộ luật lao động 2012

⇒ Quyền của người lao động khi đơn phương chấm dứt hợp đồng ⇐

– Căn cứ vào Bộ luật lao động 2012 quy định, người lao động có quyền đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động

– Theo đó, Người lao động làm việc dưới hình thức hợp đồng: hợp đồng lao động xác định thời hạn, hợp đồng lao động theo mùa vụ hoặc theo một công việc nhất định có thời hạn dưới 12 tháng có quyền đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động trước thời hạn.

Xem thêm Trợ cấp thôi việc và trợ cấp mất việc làm

⇒ Trường hợp người lao động được quyền đơn phương chấm dứt hợp đồng ⇐

– Không được bố trí theo đúng công việc, địa điểm làm việc hoặc không được bảo đảm điều kiện làm việc đã thỏa thuận trong hợp đồng lao động;

– Không được trả lương đầy đủ hoặc trả lương không đúng thời hạn đã thỏa thuận trong hợp đồng lao động;
– Bị ngược đãi, quấy rối tình dục, cưỡng bức lao động;

– Bản thân hoặc gia đình có hoàn cảnh khó khăn không thể tiếp tục thực hiện hợp đồng lao động;

– Được bầu làm nhiệm vụ chuyên trách ở cơ quan dân cử hoặc được bổ nhiệm giữ chức vụ trong bộ máy nhà nước;

– Lao động nữ mang thai phải nghỉ việc theo chỉ định của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh có thẩm quyền;

– Người lao động bị ốm đau, tai nạn đã điều trị 90 ngày liên tục đối với người làm việc theo hợp đồng lao động xác định thời hạn và một phần tư thời hạn hợp đồng đối với người làm việc theo hợp đồng lao động theo mùa vụ hoặc theo một công việc nhất định có thời hạn dưới 12 tháng mà khả năng lao động chưa được hồi phục.

Xem thêm Thành lập công ty cho thuê lại lao động có vốn đầu tư nước ngoài

⇒ Thời gian thông báo đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động ⇐

– Người lao động phải báo trước cho người sử dụng lao động trước ít nhất 3 ngày trong các trường hợp sau:

+ Không được bố trí theo đúng công việc, địa điểm làm việc hoặc không được bảo đảm điều kiện làm việc đã thỏa thuận trong hợp đồng lao động;

+ Không được trả lương đầy đủ hoặc trả lương không đúng thời hạn đã thỏa thuận trong hợp đồng lao động;

+ Người lao động bị ốm đau, tai nạn đã điều trị 90 ngày liên tục đối với người làm việc theo hợp đồng lao động xác định thời hạn và một phần tư thời hạn hợp đồng đối với người làm việc theo hợp đồng lao động theo mùa vụ hoặc theo một công việc nhất định có thời hạn dưới 12 tháng mà khả năng lao động chưa được hồi phục.

– Người lao động phải báo trước cho người sử dụng lao động trước ít nhất 30 ngày trong trường hợp: Hợp đồng lao động xác định thời hạn

– Người lao động phải báo trước cho người sử dụng lao động trước ít nhất 03 ngày làm việc đối với hợp đồng lao động theo mùa vụ hoặc theo một công việc nhất định có thời hạn dưới 12 tháng trong các trường hợp:

+ Bản thân hoặc gia đình có hoàn cảnh khó khăn không thể tiếp tục thực hiện hợp đồng lao động;

+ Được bầu làm nhiệm vụ chuyên trách ở cơ quan dân cử hoặc được bổ nhiệm giữ chức vụ trong bộ máy nhà nước.

– Người lao động nữ mang thai do tính chất công việc ảnh hưởng xấu đến thai nhi, thời hạn báo trước tùy thuộc vào thời hạn do cơ sở khám bệnh, chữa bệnh có thẩm quyền chỉ định.

♣ Chính thức tăng lương tối thiểu vùng
Điều chỉnh tiền lương tháng đóng BHXH từ 2019
Thủ tục điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư ra nước ngoài

Trên đây là những thông tin tư vấn của Dichvu3s về những vấn đề cần lưu ý khi ký kết hợp đồng lao động, mọi ý kiến thắc mắc xin liên hệ qua hotline 0948 689 869 để được tư vấn cụ thể.

Dichvu3s