Chuyên mục
Bản Tin Nhà Đất

Công Khai Thông Tin Về Bất Động Sản Vào Kinh Doanh

The Story

Đây là yêu cầu nhằm mục đích đảm bảo an toàn cho khách hàng trong giao dịch kinh doanh bất động sản 2014, việc công khai thông tin về bất động sản đưa vào kinh doanh được quy định như sau: 

Về địa điểm, phương tiện công khai

– Tại trang thông tin điện tử của doanh nghiệp kinh doanh bất động sản;

– Tại trụ sở ban quản lý dự án đối với các dự án đầu tư kinh doanh bất động sản;

Tại sàn giao dịch bất động sản đối với truo

Tuy nhiên điểm bất cập của pháp luật hiện hành là chưa quy định cụ thể thời gian công khai thông tin. Điều này có thể khiến cho việc công khai thông tin không được thực hiện nghiêm túc trên thực tế

The Solution:

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *