0868695956

The Story Đây là yêu cầu nhằm mục đích đảm bảo an toàn cho khách hàng trong giao dịch kinh doanh...

2Luật Đất đai mới nhất và các văn bản hướng dẫn thi hành 2019 Sau đây là tổng hợp Nghị định,...

3QUỐC HỘI ——- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ————— Luật...

4Luật kinh doanh bất động sản mới nhất & Nghị định thông tư hướng dẫn Sau đây là tổng hợp Nghị...

5Thế chấp quyền sử dụng đất là một trong những quyền quan trọng của người sử dụng đất. Bên cạnh đó,...

6Từ ngày 01/01/2019, tiền lương tháng đã đóng BHXH với người lao động thuộc đối tượng thực hiện chế độ tiền...

7Chính phủ đã ban hành Nghị định 157/2018/NĐ-CP quy định mức lương tối thiểu vùng đối với người lao động làm việc...

8Thông tư 17/2018/TT-BLĐTBXH của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội yêu cầu doanh nghiệp phải tự kiểm tra việc thực...

9Đây là nội dung đáng chú ý tại Nghị định 149/2018/NĐ-CP của Chính phủ, có hiệu lực từ ngày 01/01/2019. Theo Nghị...

10Thông tư 37/2018/TT-BYT quy định mức tối đa khung giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh không thuộc phạm vi thanh...

11Tại dự thảo Đề án áp dụng chuẩn mực báo cáo tài chính quốc tế (IFRS) vào Việt Nam, Bộ Tài...

12Bộ Kế hoạch và Đầu tư đề nghị bổ sung thẩm quyền ban hành điều kiện đầu tư kinh doanh của...